Hvem står bag

Vækstforum for Region Midtjylland og Vækstforum for Region Nordjylland
ønsker i fællesskab at udvikle virksomhederne tilknyttet
fiskeri- og akvakultursektorerne i Danmark

Til dette formål er oprettet en Operatørfunktion af et konsortium bestående af Nordsøen Forskerpark og Nordjysk FødevareErhverv fra Nordjylland samt FFI (Future Food Innovation) og VIFU (Videncenter for Fødevareudvikling i Region Midtjylland).

Opgaven er at virkeliggøre flest muligt af de projekter, som er beskrevet i ”Katalog over Indsatser & Potentielle projekter” for henholdsvis fiskerisektoren og akvakultursektoren. Se de to kataloger under menupunktet Mere info ovenfor.

Susane Røntved er valgt som fælles tværregional operatør i en periode på to år. Se kontaktoplysninger under menupunktet Kontakt ovenfor.

Operatøren besøger virksomhederne i de to sektorer og værdikædens aktører i en helhedsbetragtning for at hjælpe dem med at udvikle de mest lovende projektidéer, der kan udvikle virksomhederne og sektorerne på tværs af Danmark bedst muligt.

  • Konkret opsøgende projektfacilitering
  • Matchmaking omfattede sammensætning af projektkredse, der indbefatter organisationer, institutioner og ikke mindst virksomheder fra de to brancher
  • Fundraising fra især kilder udenfor de to regioner, men også fra de to regioners Vækstfora

Funktionen inddrager og er koordineret med eksisterende erhvervsudviklingsinitiativer i de to regioner samt nationale og internationale erhvervsudviklende funktioner for de to sektorer.

Parter

Region Nordjylland
Region Midtjylland

Aktører

Nordsøen Forskerpark
Nordjysk FødevareErhverv
Future Food Innovation
Videncenter for Fødevareudvikling