Støttemuligheder

Det Danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram

http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/overblik-over-tilskudsmulighederne-fra-det-danske-hav-og-fiskeriudviklingsprogram-i-2017/

Fra investeringer på fiskefartøjer og i akvakultur til udviklingsordninger inden for fiskeri, natur og akvakultur.

Seminar om tilskudsordningerne under Hav- og Fiskerifonden

På DanFish-messen i Aalborg i oktober 2017 blev holdt et seminar om tilskudsordningerne.
Se præsentationerne her:
1. Hav-og fiskeriudvikling 2014-2010 mål og midler
2. Tilskudsordninger, der er i gang
3. Tilskudsordningerne 2018-2020
4. Fra idé til projekt

Tilskudsguide – Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

http://lfst.dk/tilskudsguide/

Man kan også kontakte Kundevejledningen, tlf. 33 95 80 00, mandag-torsdag fra 9.00-16.00, fredag fra 9.00-15.00.

GUDP – Grønt udviklings- og Demonstrationsprogram

http://lfst.dk/tvaergaaende/gudp/

GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der skal løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres

MUDP – Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram

http://ecoinnovation.dk/

MUDP har plads til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden og danske arbejdspladser.

InnoBooster

https://innovationsfonden.dk/da/investeringstype/innobooster

Innovationsfonden investerer med InnoBooster i projekter til små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte (SMV), iværksættere og entreprenante forskere med et CVR-nummer.

Har fokus på virksomheder med gode udviklingsidéer, som kræver viden for at blive til virkelighed. Den gode idé kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst.

NordDanmarks EU-kontor

http://eu-norddanmark.dk/services/

NordDanmarks EU-kontor, Østre Alle 6, DK-9530 Støvring, Tlf: +45 6188 5300

E-mail: info@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor rådgiver virksomheder, vidensinstitutioner, organisationer, samt kommuner og region om forskellige europæiske og danske fundingmuligheder i forbindelse med projekter.